<legend id="1r7mt"></legend>
<track id="1r7mt"></track>

   1. <acronym id="1r7mt"></acronym><optgroup id="1r7mt"><i id="1r7mt"></i></optgroup>

     <optgroup id="1r7mt"></optgroup>

     1. <optgroup id="1r7mt"><li id="1r7mt"><del id="1r7mt"></del></li></optgroup>
      <strong id="1r7mt"></strong>
      1. <optgroup id="1r7mt"><em id="1r7mt"></em></optgroup>
      2. <optgroup id="1r7mt"><li id="1r7mt"></li></optgroup><track id="1r7mt"></track>
       <legend id="1r7mt"></legend>

        <optgroup id="1r7mt"><em id="1r7mt"></em></optgroup>
        <cite id="1r7mt"></cite>
         <ol id="1r7mt"></ol>
         <span id="1r7mt"></span>
         <span id="1r7mt"><output id="1r7mt"><b id="1r7mt"></b></output></span>
        1. <acronym id="1r7mt"></acronym>

        2. <optgroup id="1r7mt"><li id="1r7mt"><del id="1r7mt"></del></li></optgroup>
        3. <acronym id="1r7mt"></acronym>

         <track id="1r7mt"><em id="1r7mt"><del id="1r7mt"></del></em></track>
        4. <optgroup id="1r7mt"></optgroup>
         1. <track id="1r7mt"></track>

           <optgroup id="1r7mt"><li id="1r7mt"><del id="1r7mt"></del></li></optgroup>
            <legend id="1r7mt"><li id="1r7mt"><del id="1r7mt"></del></li></legend>
            <ol id="1r7mt"></ol>
           1. <span id="1r7mt"><video id="1r7mt"><b id="1r7mt"></b></video></span>
           2. <ol id="1r7mt"><output id="1r7mt"><nav id="1r7mt"></nav></output></ol>

           3. <sub id="1r7mt"></sub>

           4. MasterFy Translations Ltd.

            info@MasterFy.com
            O firmie

            Firma MasterFy Translations sp. z.o.o. jest podmiotem zarejestrowanym w szanghajskiej Izbie Przemys?owo-Handlowej, ?wiadcz?cym profesjonalne us?ugi t?umaczeniowe w wielu j?zykach dla klientów na ca?ym ?wiecie. Firma jest cz?onkiem Chińskiego Stowarzyszenia T?umaczy. W firmie t?umaczeniowej MasterFy pracuj? byli mened?erowie projektów, dostawcy us?ug, pracownicy z du?ym do?wiadczeniem z zakresu IT oraz edytorzy, którzy wcze?niej sprawowali funkcje kierownicze w du?ych firmach ?wiadcz?cych us?ugi t?umaczeniowe i lokalizacyjne. Posiadaj? oni ogromne do?wiadczenie z zakresu praktycznych t?umaczeń i zarz?dzania du?ymi projektami. Jako?? i poziom oferowanych t?umaczeń zyska?y aprobat? i przychylno??, jak równie? zaufanie klientów. Wszystko to przyczyni?o si? do polepszenia naszego wizerunku i presti?u. Firma ?wiadczy us?ugi t?umaczeniowe z zakresu t?umaczeń pisemnych z ró?nych j?zyków, lokalizacji oprogramowania, lokalizacji stron internetowych, t?umaczeń audycji i telewizyjnych, konferencji i spotkań biznesowych, t?umaczeń konsekutywnych i symultanicznych, t?umaczeń multimedialnych, Desktop Publishing (DTP), testowania oprogramowania, treningów i szkoleń dla t?umaczy, outsourcingu, sprz?tu do t?umaczenia symultanicznego i t?umaczeń przysi?g?ych.

            Ka?dy z naszych t?umaczy zosta? poddany próbnym testom na t?umaczy i oceniony merytorycznie przez do?wiadczonych mened?erów projektów i t?umaczy. Wy?onili?my najlepszych w swoim zawodzie, ho?duj?c zasadzie, ?e jako?? jest najwa?niejsza. 80% naszych t?umaczy ma tytu? magistra lub doktora, minimum sze?cioletnie do?wiadczenie z zakresu t?umaczeń i wiedz? w zakresie poszczególnych dziedzin. Ka?dy w zespole naszych t?umaczy posiada nieprzeci?tne umiej?tno?ci j?zykowe z zakresu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Rzetelno??, staranno??, pragmatyzm, obopólna korzy??, obiektywno?? i sprawiedliwo?? cechuj? nasze sta?e podej?cie. Dba?o?? o najwy?sz? jako?? i dobr? reputacj? firmy, dostarczanie us?ug t?umaczeniowych w ustalonym czasie oraz troska o klienta wpisuj? si? w nasz niezmienny idea? pracy.

            Firma posiada akredytacj? ró?nych ambasad i oficjalnych urz?dów i pos?uguje si? "piecz?ci? t?umacza”. Oferujemy us?ugi t?umaczeniowe z j?zyka chińskiego na inne j?zyki obce oraz z innych j?zyków obcych na j?zyk chiński. Wykonujemy profesjonalne t?umaczenia koreańskie, angielskie, japońskie, niemieckie, francuskie, rosyjskie, hiszpańskie, portugalskie, w?oskie, arabskie, holenderskie, tureckie, tajskie, malajskie, indonezyjskie, perskie (farsi), wietnamskie, greckie, hindi, hebrajskie i inne (ponad 100 j?zyków).

            Do tej pory wykonali?my us?ugi t?umaczeniowe dla ponad 10 tysi?cy przedsi?biorstw, instytucji i osób prywatnych. Co wi?cej, od d?ugiego czasu wspó?pracujemy z wieloma krajowymi (chińskimi) firmami high-tech i firmami programistycznymi. Naszymi klientami s? Microsoft, IBM, Siemens, Volvo, GM, Panasonic, Samsung, Sony, Bank of China, Lenovo, China Merchants Bank, Huawei, BYD, UFIDA, China Telecom, China Mobile. Zadowolenie klienta jest si?? do dzia?ania. Naszym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug charakteryzuj?cych si? wysok? jako?ci?. Wszystkich naszych klientów, bez wgl?du na to, czy s? to osoby indywidualne czy firmy z listy 500 najpot??niejszych przedsi?biorstw ?wiata opublikowanej przez magazyn Fortune, traktujemy jednakowo, dostarczaj?c zgodnych ze ?cis?ymi wymaganiami i utrzymuj?cych wysokie standardy satysfakcjonuj?cych us?ug t?umaczeniowych.

            Skontaktuj si? z nami:

            Tel: +86-21-63802116

            MasterFy Translations sp. z.o.o. Adres: lokal C1602, Blok C, pi?tro 16, China World (Yitianxia) Mansion,
            130 Hengfeng Road,
            200070 Szanghaj
            Chiny
            Tel: + 86-21-63802116
            E-mail: info@MasterFy.com
            Website: www.chaziyoushebei.com

            Lista klientów

            T?umaczenia w j?zykach:

            • chiński uproszczony
            • chiński tradycyjny
            • angielski
            • japoński
            • koreański
            • niemiecki
            • francuski
            • rosyjski
            • hiszpański
            • portugalski
            • w?oski
            • arabski
            • holenderski
            • turecki
            • tajski
            • malajski
            • indonezyjski
            • perski
            • wietnamski
            • grecki
            • hindi
            • urdu
            • szwedzki
            • duński
            • polski
            • czeski,
            • filipiński
            • bengalski
            • hebrajski
            • tybetański
            • birmański
            • mongolski
            • w?gierski
            • jawajski
            • irlandzki
            • islandzki
            • macedoński
            • serbski
            • bu?garski
            • nepalski
            • laotański
            • fiński
            • ujgurski
            • litewski
            • chorwacki
            • estoński
            • ukraiński
            • kazachski
            • walijski
            • norweski
            • ?aciński
            • romski
            • ormiański
            • rumuński
            • khmeski
            • kirgiski
            • kaszmirski
            • tad?ycki
            • gruziński
            • ?otewski
            • tamilski
            • hausa
            • s?owacki
            • s?oweński
            • syngaleski
            • paszto
            • suahili
            • kurdyjski
            • flamandzki
            • albański
            Wi?cej

            Zakres us?ug:

            • T?umaczenia przetargów
            • t?umaczenia umów
            • t?umaczenia broszur i prospektów
            • t?umaczenia techniczne in?ynieryjne
            • t?umaczenia stron internetowych
            • t?umaczenia obs?ugi sprz?tu i maszyn
            • t?umaczenia produktów elektronicznych
            • t?umaczenia z dziedziny budownictwa i architektury
            • t?umaczenia dokumentów
            • t?umaczenia reklam
            • t?umaczenia z zakresu przemys?u chemicznego
            • t?umaczenia medyczne i farmaceutyczne
            • t?umaczenia z zakresu ekonomii
            • t?umaczenia z zakresu komunikacji
            • t?umaczenie oprogramowania
            • t?umaczenia z zakresu motoryzacji
            • t?umaczenia z zakresu finansów, t?umaczenia prawnicze
            • t?umaczenia z zakresu elektryki
            • t?umaczenia patentów
            • t?umaczenia z zakresu energetyki (ropa naftowa)
            • t?umaczenia z zakresu ?elaza i stali
            • t?umaczenia z zakresu metalurgii
            • t?umaczenia z zakresu energetyki
            • ?umaczenia dotycz?ce ochrony ?rodowiska
            • t?umaczenia z zakresu biologii
            • t?umaczenia z zakresu lotnictwa
            • t?umaczenia dotycz?ce ?ywno?ci
            • t?umaczenia z zakresu odzie?y
            • t?umaczenia z zakresu w?ókiennictwa
            • t?umaczenia druku
            • t?umaczenia z zakresu rolnictwa
            • t?umaczenia z zakresu hydrologii
            • t?umaczenia zwi?zane z gospodark?
            • t?umaczenia papierów i dokumentów
            • t?umaczenia z bran?y ubezpieczeń
            • t?umaczenia z bran?y IT
            • t?umaczenia z zakresu dzia?ań na polu kultury
            • t?umaczenia edukacyjne
            • t?umaczenia literackie
            • t?umaczenia zwi?zane z turystyk?
            • t?umaczenia biznesowe
            • t?umaczenia zwi?zane z transportem
            • t?umaczenia z bran?y logistyki
            • t?umaczenia z nauk spo?ecznych
            • t?umaczenia wiadomo?ci
            • t?umaczenia dokumentów
            • t?umaczenia z zakresu kosmetyki i kosmetologii
            • t?umaczenia komunikacyjne
            • t?umaczenia zwi?zane z naukami medycznymi
            • t?umaczenia z zakresu sportu
            • t?umaczenia z zakresu elektryczno?ci
            • t?umaczenia tekstów drukowanych
            • t?umaczenia gazet, t?umaczenia z obszaru handlu zagranicznego
            • t?umaczenia z zakresu geologii, t?umaczenia dotycz?ce statków
            • t?umaczenia zwi?zane z petrochemi?
            • t?umaczenia zwi?zane z modelami i odlewami
            • t?umaczenia dotycz?ce form metalu
            • t?umaczenia dotycz?ce wyposa?enia
            • t?umaczenia farb
            • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? mostów
            • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? tuneli
            • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? wiz dla stdentów
            • t?umaczenia wystaw
            • ?umaczenia multimedialne
            • t?umaczenia zwi?zane z wprowadzaniem tekstu/kodowaniem znaków
            • t?umaczenia desktop publishing (DTP) oraz us?ugi t?umaczeniowe pisemne
            • ustne i lokalizacyjne
            Wi?cej
            久久精品国自产拍天天拍_超爽无码一二三区中文字幕_AV中文字幕大全免费_久久无码人妻 久久久www自慰喷水网站_亚洲国产av福利网_国产原创自拍不卡第一页_国产成人秘入口在线播放免费 中文无码亚洲精品制服丝袜_免费A级毛片高清在钱_好男人在线手机视频免费观看_一区二区狠狠色丁香久久婷婷 宝贝扒开下面自慰给我看_一本久久综合亚洲鲁鲁五月天_国产精品无码久久久久久久久久_双乳被和尚揉着玩弄 啦啦啦www视频在线影院免费_2012中文字幕高清免费看_最近2018年中文字幕免费下载_手机在线看永久av片免费 亚洲日韩精品无码专区网址_偷偷要色偷偷中文无码_亚洲va欧美va国产综合_国产福利av